Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" znajduje się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydawnictw naukowych publikujących recenzowane monografie naukowe (Poziom I - 80 punktów, poz. 634, Identyfikator Wydawnictwa 67600). Monografie naukowe w zakresie dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk teologicznych - 120 pkt.
wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
standardy_etyczne
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Książka pt. "Bezdomność. Raport z pedagogicznych badań jakościowych" autorstwa Katarzyny M. Wasilewskiej-Ostrowskiej, Anny M. Koli i Beaty Borowskiej-Beszty to kolejna publikacja, która ukazała się w serii wydawniczej "Problemy Pracy Socjalnej". Jak podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, "Rozmiar i ranga publiczna zjawiska poddanego ocenie przez Autorki monografii (nota bene) występującego w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, zasługuje na pilną i oby sprawczą uwagę. W ogólnie zarysowanej problematyce homeless w literaturze przedmiotu funkcjonuje dychotomiczny podział na dwie podstawowe kategorie: bezdomność jako rezultat konieczności życiowej oraz bezdomność z tzw. wyboru (styl życia). Rozprawa dotyczy tej pierwszej alternatywy, zajmując się nade wszystko koniecznością dalszej komasacji interwencji prawnie zinstytucjonalizowanych, i rolą polityki społecznej". Praca składa się z trzech części, a każda z nich z dwóch rozdziałów teoretycznych i jednego empirycznego. Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska, Autorka pierwszej części, podjęła się zbadania kryzysu bezdomności w kontekście dwóch kategorii: młodzieży i deinstytucjonalizacji. Anna M. Kola, w kolejnej części, zajęła się kategorią: instytucjonalizacji bezdomności i kultury organizacji instytucji pomocowych, zaś Beata Borowska-Beszta, Autorka trzeciej części książki, zaprezentowała analizy dotyczące bezdomności w kontekście stanu zdrowia osób, których ten problem dotyka, a także ich niepełnosprawności, chorób i zaburzeń. Uzupełnieniem tych analiz są rekomendacje, w których Autorki proponują rozwiązania zmieniające/poprawiające sytuację osób zmagających się z tym kryzysem. Monografia charakteryzuje się autorskim i naukowym podejściem do tematyki bezdomności. Polecana jest naukowcom i praktykom, którym bliskie jest zagadnienie wykluczenia społecznego, a zwłaszcza zagrożenia bezdomnością. Jak zaznacza, drugi z recenzentów powołanych przez Wydawcę - prof. dr hab. Andrzej Olubiński, "przedłożone do zaopiniowania opracowanie jest warte szerokiego upowszechnienia z uwagi na zawarte w nim oryginalne, a nawet nowatorskie poglądy, stanowiska oraz teorie, w tym zamieszczone tam autorskie wyniki pogłębionych badań na temat mniej znanych aspektów uwarunkowań, objawów oraz form bezdomności, zarówno na świecie, jak niestety i w Polsce. Ponadto zupełnie osobnym fragmentem publikacji, godnym szczególnej uwagi jest, z jednej strony krytyczny stosunek Autorek do obecnie funkcjonującego w naszym kraju systemu rozwiązywania problemu bezdomności, jak i - a może zwłaszcza - do zawartych tam sugestii oraz pomysłów na ulepszenie już istniejącego systemu". Należy nadmienić, że wydanie książki zostało współfinansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - uczelnię, w której są zatrudnione jej Autorki.

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:36.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczony w "Wychowaniu na co Dzień"
  artykuł przysługuje w ocenie parametrycznej
  20 punktów (za recenzję 10 punktów).

  W latach 2017 - 2018 przysługiwało za artykuł 5 punktów.

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.


            Plagiat.pl
            Raspberry | STUDIO GRAFICZNE | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl