Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" znajduje się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydawnictw naukowych publikujących recenzowane monografie naukowe (Poziom I - 80 punktów, poz. 634, Identyfikator Wydawnictwa 67600). Monografie naukowe w zakresie dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk teologicznych - 120 pkt.
wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
standardy_etyczne
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

"Osoba - Wychowanie - Świętość. Refleksje pedagogiczno-teologiczne" to kolejna publikacja będąca efektem współpracy wydawniczej Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego oraz Wydawnictwa Edukacyjnego "Akapit". Jej Autorem jest ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński specjalizujący się w zakresie teologii duchowości, hagiologii, psychologii i pedagogiki. Jak zaznacza sam Autor, przyjęta w książce kolejność: Osoba - Wychowanie - Świętość, znajdująca swoje odzwierciedlenie zarówno w jej tytule, jak i w trzech częściach, nie jest przypadkowa, a wręcz zamierzona. We wstępie czytamy bowiem: "Stawiając osobę jako podmiot wychowania na pierwszym miejscu, publikacja chce zwrócić uwagę, że kompetencje teoretyczne wychowawcy są nie tylko potrzebne, ale konieczne. Wychowawca powinien korzystać z najlepszych metod wychowawczych wypracowanych przez współczesną pedagogikę, ale wiedza i metody wychowawcze powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie". Już tylko ta refleksja wskazuje, że w publikacji zostało przyjęte personalistyczne podejście do wychowania, które akcentuje autonomiczną wartość człowieka jako osoby. Wychowania wspierającego rozwój osoby ludzkiej, a zatem podporządkowanego wartościom osobowo-duchowym. Nieprzypadkowo więc Autor wyraża przekonanie, że wszystkie płaszczyzny osoby powinny być objęte wychowaniem, które w założeniu pedagogiki personalistycznej jest tożsame z kształtowaniem dojrzałego człowieczeństwa oraz przygotowaniem wychowanka do udziału w życiu społecznym. Warto też odnotować, iż ks. prof. I. Werbiński przyjął założenie - co wydaje się szczególnie cenne - że w książce nie przekazuje Czytelnikowi gotowych rozwiązań pedagogicznych, ale proponuje w sposób otwarty pewne treści do przemyślenia - tak dla teoretyków, jak i praktyków wychowania.

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:30.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczony w "Wychowaniu na co Dzień"
  artykuł przysługuje w ocenie parametrycznej
  20 punktów (za recenzję 10 punktów).

  W latach 2017 - 2018 przysługiwało za artykuł 5 punktów.

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.


            Plagiat.pl
            Raspberry | STUDIO GRAFICZNE | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl