Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" znajduje się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydawnictw naukowych publikujących recenzowane monografie naukowe (Poziom I - 80 punktów, poz. 576, Identyfikator Wydawnictwa 67600).
wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
standardy_etyczne
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Redaktorem naukowym pracy zbiorowej pt. "Z pogranicza pedagogiki ogólnej i teorii wychowania społecznego. Studia teoretyczne i raporty z badań" jest prof. dr hab. Józef Górniewicz. Zgodnie z informacją zawartą w podtytule książki, obejmuje ona studia i raporty z badań, które zostały ujęte w trzy części poczynając od zagadnień wpisujących się w obszar pedagogiki ogólnej, pedagogiki kultury i edukacji międzykulturowej, poprzez zagadnienia polityki naukowej i szkolnictwa wyższego, a kończąc na kwestiach łączących się z funkcjonowaniem oświaty, opieki i wychowania społecznego. Stanowią one nawzajem uzupełniającą się całość harmonijnie scalającą wątki teoretycznych rozważań z autorskim odczytaniem ważnych problemów nurtujących dziś pedagogikę. W efekcie przyjęcia takiego założenia redakcyjnego, opiniowana publikacja uzyskała charakter wielotematycznej monografii, której lektura nie tylko wzbogaci wiedzę Czytelników, ale i dostarczy inspiracji do głębszej refleksji oraz podjęcia własnych eksploracji. Tym bardziej, że Autorzy niektórych z prezentowanych w zbiorze opracowań podejmują rozważania stymulowane rozwojem pandemii COVID-19 i wpływu jaki ona wywarła na różne obszary społeczno-pedagogicznej rzeczywistości. Odnotowania wymaga również istotny autorski wkład redaktora naukowego, co nie zawsze jest spotykane w przypadku prac zbiorowych. Otóż prof. Józef Górniewicz jest Autorem nie tylko klarownego "Wstępu", ale i dwóch obszernych, a przy tym i oryginalnych, wcześniej niepublikowanych opracowań, co dodaje monografii dodatkowego waloru.

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:49.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczony w "Wychowaniu na co Dzień"
  artykuł przysługuje w ocenie parametrycznej
  20 punktów (za recenzję 10 punktów).

  W latach 2017 - 2018 przysługiwało za artykuł 5 punktów.

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.


            Plagiat.pl
            Raspberry | STUDIO GRAFICZNE | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl