wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

MATERIAŁY EDUKACYJNEDziennik zajęć grupowych logopedycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych


stron: 68
format: A4
Dziennik zajęć specjalistycznych grupowych - logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, adresowany jest przede wszystkim do logopedów oraz terapeutów terapii pedagogicznej pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, jak również logopedów i specjalistów z rewalidacji indywidualnej pracujących w szkołach specjalnych. Stanowi swoiste pokłosie doświadczeń jego autorki w płaszczyźnie realizacji działań na rzecz wspomagania rozwoju, szczególnie w sferze mowy, uczniów szkół podstawowych. Dziennik został opracowany przez dr hab. Marzennę Zaorską (prof. UMK w Toruniu) już w roku 2003 i od tego czasu był wielokrotnie weryfikowany, udoskonalany oraz modyfikowany. Składa się z kilku dość istotnych elementów: informacje o placówce, w której realizowane są zajęcia, informacje ogólne o uczniach uczestniczących w grupowych zajęciach specjalistycznych (imię i nazwisko, klasa, grupa, imiona rodziców, adres zamieszkania, telefon kontaktowy), informacje o problemach rozwojowych (diagnoza), konsultacje z rodzicami, wychowawcą, innymi specjalistami, analiza postępów w pracy terapeutycznej, tematyka zajęć w poszczególnych grupach/lub indywidualnych, hospitacje. Znaczącym novum jest to, że fiksacja zajęć dla konkretnej grupy uczniów odbywa się w płaszczyźnie poziomej, a nie jak w większości istniejących propozycji w płaszczyźnie pionowej. Takie rozwiązanie umożliwia szybkie zliczanie ilości zajęć specjalistycznych zrealizowanych ogółem w danym półroczu czy roku szkolnym, jak również w każdej z grup. Pozwala także, bez większych problemów, zorientować się w przebiegu pracy terapeutycznej z konkretną grupą podopiecznych, czy z konkretnym uczestnikiem takich zajęć.
Dziennik został przewidziany do udokumentowania pracy z piętnastoma grupami.
cena: 12.00 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniejDziennik zajęć specjalistycznych indywidualnych


stron: 64
format: A4
Dziennik zajęć specjalistycznych indywidualnych - logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, adresowany jest przede wszystkim do logopedów oraz terapeutów terapii pedagogicznej pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, jak również logopedów i specjalistów z rewalidacji indywidualnej pracujących w szkołach specjalnych. Stanowi swoiste pokłosie doświadczeń jego autorki w płaszczyźnie realizacji działań na rzecz wspomagania rozwoju, szczególnie w sferze mowy, uczniów szkół podstawowych. Dziennik zostały opracowany przez dr hab. Marzennę Zaorską (prof. UMK w Toruniu) już w roku 2003 i od tego czasu były wielokrotnie weryfikowany, udoskonalany oraz modyfikowany. Składa się z kilku dość istotnych elementów: informacje o placówce, w której realizowane są zajęcia, informacje ogólne o uczniach uczestniczących w zajęciach specjalistycznych (imię i nazwisko, klasa, grupa, imiona rodziców, adres zamieszkania, telefon kontaktowy), informacje o problemach rozwojowych (diagnoza), konsultacje z rodzicami, wychowawcą, innymi specjalistami, analiza postępów w pracy terapeutycznej, tematyka zajęć w poszczególnych grupach/lub indywidualnych, hospitacje. Znaczącym novum jest to, że fiksacja zajęć dla konkretnego ucznia odbywa się w płaszczyźnie poziomej, a nie jak w większości istniejących propozycji w płaszczyźnie pionowej. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie zliczanie ilości zajęć specjalistycznych zrealizowanych ogółem w danym półroczu czy roku szkolnym, jak również z konkretnym podopiecznym.
Dziennik został przewidziany do udokumentowania pracy z trzydziestoma uczniami.
cena: 11.60 PLN w wydawnictwie kupisz najtaniej


Reklama:
    Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl