Dziennik zajęć specjalistycznych indywidualnych

Dziennik zajęć specjalistycznych indywidualnych - logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, adresowany jest przede wszystkim do logopedów oraz terapeutów terapii pedagogicznej pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, jak również logopedów i specjalistów z rewalidacji indywidualnej pracujących w szkołach specjalnych. Stanowi swoiste pokłosie doświadczeń jego autorki w płaszczyźnie realizacji działań na rzecz wspomagania rozwoju, szczególnie w sferze mowy, uczniów szkół podstawowych. Dziennik zostały opracowany przez dr hab. Marzennę Zaorską (prof. UMK w Toruniu) już w roku 2003 i od tego czasu były wielokrotnie weryfikowany, udoskonalany oraz modyfikowany. Składa się z kilku dość istotnych elementów: informacje o placówce, w której realizowane są zajęcia, informacje ogólne o uczniach uczestniczących w zajęciach specjalistycznych (imię i nazwisko, klasa, grupa, imiona rodziców, adres zamieszkania, telefon kontaktowy), informacje o problemach rozwojowych (diagnoza), konsultacje z rodzicami, wychowawcą, innymi specjalistami, analiza postępów w pracy terapeutycznej, tematyka zajęć w poszczególnych grupach/lub indywidualnych, hospitacje. Znaczącym novum jest to, że fiksacja zajęć dla konkretnego ucznia odbywa się w płaszczyźnie poziomej, a nie jak w większości istniejących propozycji w płaszczyźnie pionowej. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie zliczanie ilości zajęć specjalistycznych zrealizowanych ogółem w danym półroczu czy roku szkolnym, jak również z konkretnym podopiecznym. Dziennik został przewidziany do udokumentowania pracy z trzydziestoma uczniami.

Kategoria: Materiały edukacyjne
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 7.9 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty
Bestsellery