Katarzyna Węsierska
Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka - diagnoza - terapia
Najlepszą rekomendację dla książki "Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia" autorstwa dr Katarzyny Węsierskiej stanowi „Przedmowa” do niej, napisana przez prof. dr hab. Ewę Syrek, w której m.in. czytamy: "Publikacja ta stanowi pogłębione studium logopedyczno-pedagogiczne i ukazuje proces socjalizacji jako nabywanie przez jednostkę cech osoby społecznej, posiadającej podmiotowe kompetencje umożliwiające jej funkcjonowanie/uczestniczenie w różnych formach życia społecznego. Autorka (...) z eksperckim podejściem analizuje podstawowe zagadnienia logopedyczne na trzech płaszczyznach: profilaktycznej, diagnostycznej i terapeutycznej. Lektura książki przekonuje, że Autorka posiada nie tylko kompetencje ściśle merytoryczne, naukowe, ale także cechuje ją ogromne zaangażowanie poznawcze i doświadczenie w pracy logopedy działającego w praktyce społeczno-pedagogicznej. Doświadczenie zawodowe, jakie posiada, to m.in.: praca jako logopeda w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, terapeuta mowy podczas Ogólnopolskich Turnusów Terapeutycznych dla Osób Jąkających się i ich Rodzin; uczestnictwo w ponad 50 szkoleniach podnoszących kwalifikacje logopedyczne, w tym w wielu za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii i USA. (...) Autorka książki aktywnie działa w strukturach organizacyjnych licznych towarzystw naukowych i organizacji, m.in. Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, The International Cluttering Association, The American Speech-Language-Hearing Association – ASHA (USA), The National Stuttering Association (USA), The Hanen Centre (Kanada)...". Z kolei w recenzji wydawniczej dr hab. Jacek Błeszyński, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stwierdza: "Publikację uważam za cenną, twórczą i wpływającą na kształtowanie się systemu opieki logopedycznej w naszym kraju. Pragnę podkreślić, iż praca jest ważnym wydarzeniem w naszym systemie logopedycznym. To nie tylko dokonanie badań nad stanem rozwoju mowy dzieci (od wielu lat zaniechane na większą skalę), ale przede wszystkim ukazanie czynników mających wpływ na ocenę działań podejmowanych przez terapeutów-logopedów. To szczególnie ważny temat, jak również wymóg zajęcia się tą dziedziną właśnie w tym czasie. [...] Autorka w sposób świadomy, kompetentny wprowadza nas w problematykę trudnego wspierania terapii logopedycznej". Cóż można jeszcze dodać, po tych dwóch, jakże wymownych, rekomendacjach? Chyba tylko to, że książka powinna stać się lekturą każdego logopedy i nauczyciela przedszkola. Przystępny język i forma prezentowanych treści oraz ich praktyczna przydatność skłaniają do polecenia jej lektury także rodzicom – pierwszym obserwatorom kształtowania się mowy u swojego dziecka.
Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 30 PLN  33.5 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty