Maria Marta Urlińska, Magdalena Urlińska (red.)
Dyskursy wyzerowane
Książka „Dyskursy wyzerowane. Inspiracje – badania – działania” otwiera nową serię wydawniczą zatytułowaną „Wsparcie i Troska. Studia z Pedagogiki Społecznej”, której Radzie Redakcyjnej przewodniczy prof. nadzw. Maria Marta Urlińska. Edytorem serii jest Akademia Ignatianum w Krakowie, zaś realizatorem prezentowanej tu książki jest Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, które zajmuje się też jej dystrybucją. Książka będąca tematyczną monografią ukazała się pod redakcją naukową Marii M. Urlińskiej i Magdaleny Urlińskiej. Została ona zadedykowana prof. zw. dr hab. Zbigniewowi Kwiecińskiemu z okazji Jego jubileuszu 50-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Jego też tekst pt. „Pedagogiczne zero. Zastosowania problemowe, epistemiczne i magiczne”, którego przedruk został zamieszczony w książce, stanowi punkt wyjścia i intelektualną inspirację dla dwudziestu studiów autorstwa adeptów nauk społecznych i humanistycznych, z wyraźnym udziałem reprezentantów pedagogiki. Zostały one ujęte w trzy działy: 1) „Wyzerowanie” w sferze moralności i cielesności, 2) „Wyzerowanie” w relacjach – małżeństwo, rodzicielstwo, dzieciństwo, 3) „Wyzerowanie” jako problem interdyscyplinarny. Warto również odnotować, że integralną częścią monografii jest opracowanie Redaktorek naukowych książki prezentujące drogę naukową Prof. Z. Kwiecińskiego „humanisty i tłumacza rzeczywistości społecznej” oraz studium prof. zw. dr hab. Krystyny Duraj-Nowakowej pt. „ Mistrzowie: uczony i doktorant w kooperacji”.
Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 34 PLN  37 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty