Alina Dworak
Zdrowie i zachowania zdrowotne kobiet. Perspektywa społeczno-pedagogiczna
Książka Aliny Dworak zatytułowana "Zdrowie i zachowania zdrowotne kobiet. Perspektywa społeczno-pedagogiczna" uzmysławia, jakże - wydawałoby się - oczywistą prawdę o szczególnym znaczeniu zdrowia wśród ogółu wartości. Tymczasem okazuje się, że zdrowie będące istotnym wyznacznikiem kondycji człowieka w wielu wymiarach jest często bagatelizowane, i to zarówno przez samą jednostkę, jak i tych, którzy powinni zapewnić ogółowi społeczeństwanie tylko właściwą opiekę zdrowotną w sytuacji choroby, ale i wcześniej - działania profilaktyczne służące eliminowaniu zagrożeń chorobowych, czy też wczesnemu wykrywaniu choroby. W szczególny sposób można to odnieść do kobiet, które jakże często przeciążone łączeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych, z jednej strony nie tyle, że lekceważą troskę o swoje zdrowie, co zaniedbują je poświęcając czas i uwagę osobom będącympod ich pieczą, z drugiej zaś nie spotykają się z systemowym wsparciem - zachętą do dbałości o zdrowie. I właśnie kobietom w aspekcie ich zdrowia "dedykuje" swoją książkę Alina Dworak. Jak podkreśla w recenzji wydawniczej profesor Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach dr hab. Bożena Zawadzka: "podjęta w pracy problematyka jest o dużym znaczeniu społeczno-pedagogicznym, nie tylko dla teraźniejszości, ale głównie dla przyszłości, zgodnie z tezą WHO, że inwestycja w zdrowie człowieka to największy kapitał dla społeczeństwa". Zwraca także uwagę na to,"że nieczęsto mamy do czynienia z umiejętnym połączeniem teorii z praktyką w publikacjach o charakterze naukowym, a to się w pełni udało Autorce ocenianej monografii. (.) Duże walory poznawcze i praktyczne upoważniają do tego, aby książkę rozpowszechniać, by dotarła do rąk jak najszerszej rzeszy odbiorców: teoretyków i praktyków, decydentów, nauczycieli, wychowawców, metodyków, oraz studentów kierunków nauk o wychowaniu i o zdrowiu oraz tych wszystkich, którzy troszczą się o zdrowie społeczeństwa". Rekomendując do druku opiniowaną monografię, prof. E. Zawadzka wskazuje także na jej oryginalność naukową oraz spójność tematyczną, akcentując zarazem, że praca A. Dworak "wnosi nową wiedzę w teorię i praktykę pedagogiki społecznej i pedagogiki zdrowia, a także w promocję zdrowia".
Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 25 PLN  28 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty