Anna Karłyk-Ćwik
Humor w kreowaniu klimatu społecznego instytucji resocjalizacyjnych...
Książka Anny Karłyk-Ćwik wpisuje się w nurt resocjalizacji cechującej się otwartością na nowe teorie inspirujące do działań charakteryzujących się m.in. humanistyczną wrażliwością oraz odchodzących od twardej technologii resocjalizacyjnej z równoczesnym odwołaniem się do empatycznego dialogu i budowania właściwej atmosfery i klimatu społecznego.W takim podejściu do resocjalizacji Autorka wyznacza ważną rolę dla humoru i śmiechu, które to „ze względu na swe liczne społeczne funkcje, coraz bardziej zyskują na znaczeniu i na popularności, stając się preferowanymi czynnikami motywacji, zachęty i otwartości w kontaktach międzyludzkich”. Okazuje się jednak, że w pedagogice, a zwłaszcza w pedagogice resocjalizacyjnej, rola humoru jest stosunkowo rzadko dostrzegana. Kierując się tym A. Karłyk-Ćwik podjęła w swojej książce „próbę włączenia humoru do refleksji i praktyki resocjalizacyjnej, próbę z jednej strony niełatwą – bo w zasadzie pionierską, z drugiej zaś – znamienną – bo podejmowaną w kontekście potrzeby kreowania nowej filozofii resocjalizacji instytucjonalnej nieletnich”. Podjęte w monografii studia i eksploracje empiryczne koncentrują się wokół następujących pytań: „czy i do czego resocjalizacja instytucjonalna nieletnich potrzebuje humoru?, czy humor stanowi właściwą odpowiedź na te potrzeby i co może zaoferować/wnieść do resocjalizacji?, czy w szeroko rozumianej – mentalnej, społecznej, organizacyjnej – przestrzeni resocjalizacyjnej jest miejsce dla humoru? i wreszcie – w jaki sposób wprowadzać/implementować humor do środowiska wychowawczego instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich?” Warto sięgnąć do rekomendowanej tu książki, aby uzyskać odpowiedzi na te, oraz inne pytania.
Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 37 PLN  38 PLNBrak komentarzyKoszyk jest pusty
Bestsellery