Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula (red.)
Wykluczenie i marginalizacja społeczna...
Na zawartość książka składają się dwadzieścia cztery teksty badaczy problemów społecznych. Podjęta przez autorów (głównie pracowników wyższych uczelni reprezentujących różne środowiska) tematyka koncentruje się na teoretycznych, jak i praktycznych aspektach diagnozy zjawisk z obszaru ekskluzji i inkluzji społecznej, a także możliwościach podejmowania działań o charakterze reintegracyjnym. Na te walory książki zwraca uwagę jej recenzent prof. dr hab. Krzysztof Piątek z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu pisząc: Niewątpliwym atutem książki jest jej heterogeniczność, uświadamiająca czytelnikowi, że problematyka wykluczenia może być nie tylko wielowymiarowa i wielopostaciowa z punktu widzenia podejmowanej problematyki, ale także biorąc pod uwagę warsztat, formę i sposób narracji (...). Wymienione wyżej cechy różnicują poszczególne teksty, dlatego też recenzowany zbiór należałoby uznać za swojego rodzaju "burzę mózgów" na temat wykluczenia i marginalizacji społecznej, ukazujący krajobraz ciekawy, inspirujący do zastanowienia się, pobudzający do dyskusji, czasami prowokujący do sprzeciwu, zawsze jednak godny odnotowania.
Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 30 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty