Krystyna Żuchelkowska
Edukacja matematyczna w przedszkolu
Krystyna Żuchelkowska - autorka książki "Edukacja matematyczna w przedszkolu" zwraca uwagę na to, że matematyka jest nie tylko królową wszystkich nauk, ale także jednym z trudniejszych przedmiotów szkolnego nauczania. Staje się to widoczne już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, co przemawia za tym, aby w przedszkolu rozpocząć przygotowywanie dzieci do nauki matematyki w szkole. W procesie tym należy wykorzystać zainteresowanie dzieci matematyką dążąc do tego, by przed przekroczeniem progu szkoły osiągnęły one początki rozumowań operacyjnych na poziomie konkretnym, opanowały podstawowe sprawności i pojęcia matematyczne, osiągnęły dojrzałość do nauki matematyki. Ważną rolę w tym procesie - jak podkreśla Autorka - odgrywa przebieg przedszkolnego dnia, w którym znajduje się wiele okazji do podjęcia edukacji matematycznej. Kierując się tym K. Żuchelkowska we "Wstępie" do książki stwierdza: "Ważne jest, by proces przyswajania treści i kształtowania pojęć matematycznych w przedszkolu był dla dzieci interesujący, wyzwalający ich wielostronną aktywność i ciekawość poznawczą, a także zachęcający do dialogu, refleksji, przedstawiania własnych racji. Dlatego też nauczyciel musi dostosować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego dziecka, a także stwarzać okazje edukacyjne i zachęcać swoich wychowanków do konstruowania wiedzy matematycznej w interakcji z otoczeniem społecznym. Jeżeli tak się stanie, to wiedza i pojęcia matematyczne staną się dla każdego dziecka czymś ważnym, wartościowym, czymś, co będzie potrafiło wykorzystać w różnych sytuacjach przedszkolnego i codziennego życia". Dodajmy w tym miejscu, że książka składa się z siedmiu rozdziałów: 1) Podstawowe założenia edukacji matematycznej w przedszkolu, 2) Dziecko w wieku przedszkolnym a edukacja matematyczna, 3) Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w edukacji matematycznej dziecka, 4) Kształtowanie pojęć geometrycznych u dzieci w wieku przedszkolnym, 5) Kształtowanie pojęć miary u dzieci w wieku, 6) Dziecko w świecie zbiorów przedmiotów, 7) Dziecko i liczby. Warto nadmienić, że w ostatnim rozdziale Autorka umieściła przykładowe scenariusze zajęć wprowadzających dzieci 5-6-letnie uzdolnione matematycznie do arytmetyki liczb naturalnych. Rekomendując tę książę należy zgodzić się z Autorką, że będzie ona dobrze służyć "nauczycielom już pracującym i kandydatom do tego zawodu, wzbudzając refleksję i zachęcając do podejmowania działań pedagogicznych, mających na celu polepszanie jakości pracy przedszkola w zakresie kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych u dzieci". Rekomendacja ta nabiera tym większego znaczenia, gdy zauważymy, że na rynku wydawniczym brakuje opracowań z zakresu kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 27 PLNBrak komentarzyKoszyk jest pusty