wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ


Pismo redagowane jest społecznie przede wszystkim przez pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam też - w Katedrze Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej (ul. Asnyka 2) - mieści się siedziba redakcji miesięcznika. Edytorem czasopisma powołanego do życia w październiku 1993 r. przez Toruńską Fundacje Edukacyjną przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika "Copernicus" jest - od roku 1995 - Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT". Obszerny zarys "dziejów" Wychowania na co dzień doczekał się obszernego studium opracowanego przez dra Tomasza Kruszewskiego z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ("Wychowanie na co Dzień" - toruński miesięcznik w pierwszym dziesięcioleciu istnienia 1993-2003).

Głównymi inicjatorami powołania czasopisma byli: prof. dr hab. Andrzej Olubiński (w latach 1993-1995 redaktor naczelny czasopisma), dr Jan A. Malinowski (w latach 1993-1995 zastępca redaktora naczelnego, a następnie redaktor naczelny), dr Józef Górniewicz (w latach 1993-1994 sekretarz redakcji) oraz dr Paweł Sobierajski (w latach 1994-2002, 2008 sekretarz redakcji).

Druk czasopisma zabezpiecza od strony edytorskiej, logistycznej i finansowej Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT". Dotychczas czasopismo korzystało okazjonalnie z wsparcia finansowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych w Toruniu, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu, a także Gminy Miasta Toruń. Efektem współpracy z jednostką organizacyjna ostatniego z wymienionych sponsorów, tj. Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej UM Torunia jest skoncentrowanie problematyki numeru październikowo-listopadowego (począwszy od roku 1998) na zagadnieniach diagnozy, profilaktyki oraz terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

Od kilku lat czasopismo ukazuje się w łączonej formule miesięcznika i dwumiesięcznika, co przekłada się na stały, powtarzany corocznie, harmonogram: nr 1-2, nr 3, nr 4-5, nr 6, nr 7-8, nr 9, nr 10-11, nr 12.

W "Wychowaniu na co Dzień" zamieszczane są publikacje o charakterze naukowym oraz popularno-naukowym i metodycznym (te ostatnie w "Wkładce metodycznej" stanowiącej integralna część każdego numeru). Priorytetowo traktowane są teksty podejmujące aktualną problematykę szeroko pojętej edukacji z jej wielorakimi powiązaniami w obszarach życia społecznego, kulturalnego, ekonomicznego. Na strukturę pisma składa się szereg stałych działów i rubryk, m.in.:

- AKTUALNE PROBLEMY PEDAGOGICZNE
- METODY NAUCZANIA I WYCHOWANIA
- TEORETYCZNE PROBLEMY WYCHOWANIA
- PROBLEMY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
- EDUKACJA KULTURALNA I REGIONALNA
- PROBLEMY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
- WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
- WOKÓŁ MYŚLI O WYCHOWANIU
- TEORIA I PRAKTYKA PRACY SOCJALNEJ
- EDUKACJA ZDROWOTNA I EKOLOGICZNA
- Z DOŚWIADCZEŃ PEDAGOGICZNYCH
- PORADNICTWO
- LEKTURY STARE I NOWE

W "Wkładce metodycznej" zamieszczane są m.in. przykładowe konspekty lekcji przedmiotowych dla szkół podstawowych (zwłaszcza w obszarze edukacji wczesnoszkolnej), gimnazjów i szkół średnich, scenariusze zajęć z zakresu profilaktyki i terapii pedagogicznej oraz inne materiały przydatne i pomocne w praktyce pedagogicznej.

 najnowszy numer    redakcja    archiwum    historia   prenumerata    kup numer archiwalny  

 informacje dla autorów     w kolejnych numerach     reklama w czasopiśmie

Reklama:
Reklama:
    Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl