wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

WYDAJ U NAS

Procedura wydawnicza

1. Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" publikuje przede wszystkim monografie naukowe, których problematyka lokuje się głównie w obszarze zainteresowania dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, a zwłaszcza takich dyscyplin jak: pedagogika, socjologia, psychologia, nauki o rodzinie oraz o polityce publicznej.

2. Autor/Redaktor Naukowy pracy zbiorowej zainteresowany opublikowaniem książki w Wydawnictwie Edukacyjnym "Akapit" przesyła jej pełny zapis w postaci wydruku (format A4, ok. 1800 znaków na stronie, interlinia 1,5) wraz ze streszczeniem (do 3 stron) oraz zapis komputerowy w formacie DOC lub RTF. Zapis komputerowy można przesłać ewentualnie pocztą elektroniczna na adres: info@weakapit.pl.

3. Praca nie spełniająca podstawowych wymogów edytorskich obowiązujących w Wydawnictwie Edukacyjnym "Akapit" może być zwrócona Autorowi/Redaktorowi Naukowemu wraz z instrukcją jak należy ją przygotować.

4. Umieszczenie w proponowanej publikacji tekstów oraz materiałów graficznych (fotografii, rysunków, wykresów, tabel) pochodzących z innych dzieł chronionych prawem autorskim jest możliwe tylko w przypadku pozyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

5. Do przesyłki należy dołączyć pismo przewodnie skierowane do Redaktora Naczelnego zawierające propozycję opublikowania swojej pracy w Wydawnictwie Edukacyjnym "Akapit" wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującymi w nim standardami etycznymi oraz z zasadami recenzowania publikacji naukowych. We wspomnianym piśmie Autor/Redaktor Naukowy pracy zbiorowej podaje swoją afiliację naukową oraz dane adresowe, w tym adres e-mail, na który będzie kierowana do niego korespondencja [wzór pisma - tutaj do pobrania].

6. Po otrzymaniu pracy, o ile odpowiada ona profilowi tematycznemu Wydawnictwa, zostaje ona poddana sprawdzeniu programem antyplagiatowym, a następnie skierowana do recenzji wewnętrznej. Gdy recenzja wewnętrzna jest pozytywna, pracę przekazuje się do właściwej procedury recenzyjnej opisanej w zasadach recenzowania publikacji naukowych (w zakładce standardy etyczne). Recenzja wewnętrzna nie jest udostępniana Autorowi/Redaktorowi Naukowemu.

7. Po pozytywnym zakończeniu procesu recenzyjnego i przyjęciu książki do publikacji Wydawnictwo zawiera umowę z jej Autorem/Autorami, a w przypadku prac zbiorowych, także z jej Redaktorem Naukowym.

8. Po zawarciu umowy następuje etap prac redakcyjnych obejmujący opracowanie redakcyjne i korektę językową, skład komputerowy i łamanie tekstu, przygotowanie projektu okładki oraz druk.

Reklama:
    Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl