wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

IFORMACJE DLA AUTORÓW


Szanowni Autorzy!

Informujemy, że w procesie kwalifikowania publikacji do druku stosujemy - określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - zasady recenzowania materiałów nadsyłanych do druku w czasopiśmie poddanym ocenie parametrycznej. Zakładają one, że:
- proces recenzowania składa się ze wstępnej recenzji w ramach zespołu redakcyjnego, a po uzyskaniu pozytywnej oceny teksty przekazywane są anonimowo dwóm recenzentom zewnętrznym (procedura double-blind review; arkusz recenzji tutaj),
- recenzenci zewnętrzni są wyznaczani spoza Zespołu Redakcyjnego czasopisma oraz z uczelni (instytucji) nie będącej miejscem zatrudnienia Autora artykułu,
- artykuły analizujące wyniki badań empirycznych poddawane są dodatkowo ocenie redaktora statystycznego,
- lista recenzentów jest publikowana raz w roku - także w numerze zamykającym dany rok (2021, (2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013),
- recenzji poddawane są wszystkie materiały publikowane w czasopiśmie (a więc także publikacje o charakterze sprawozdawczym i recenzje).
Ponadto informujemy, że w procesie wydawniczym wdrożona zostaje "zapora ghostwriting" w rozumieniu przyjętym przez MNiSzW. Pełen opis na stronie:
https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf

Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT"
- edytor "Wychowania na co Dzień"
oraz RedakcjaWysyłając do Redakcji "Wychowania na co Dzień" artykuł/recenzję prosimy dołączyć do zapisu komputerowego oświadczenie, że tekst jest autorstwa osoby wysyłającej i w niczym nie uszczupla praw autorskich innych osób, jak też, że nie był wcześniej publikowany. Zapis komputerowy można nadesłać w formie załącznika do e-mail (wncd@weakapit.pl) ). Prosimy wówczas o odnotowanie tego faktu na załączonym oświadczeniu. Prosimy również o wyraźne oświadczenie, że artykuł/recenzję oddają Państwo do dyspozycji Redakcji "Wychowania na co Dzień" z przeznaczeniem do opublikowania go na jego łamach. Ponadto należy podać dokładny adres prywatny (także numer telefonu, adres e-mailowy) oraz miejsce pracy i zamieścić informację o stopniu (tytule) naukowym i zajmowanym stanowisku. Wspomniane tu oświadczenie (lub jego skan) powinno być osobiście podpisane. Autograf należy też złożyć na ostatniej stronie wydruku tekstu artykułu (recenzji) - w przypadku wysyłki wydruku kontrolnego pocztą tradycyjną.

Przypominamy także o konieczności dokładnego oznaczania fragmentów będących przywołaniem prac innych autorów (cytowań) oraz sporządzania przypisów i bibliografii zgodnie z zasadami przyjętymi w "Wychowaniu na co Dzień".

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji tekstów oraz wprowadzania śródtytułów i zmian tytułów. W przypadku druku materiałów nie zamówionych redakcja nie gwarantuje honorariów autorskich. Artykułów nie zamówionych redakcja nie odsyła.

Wskazana objętość dla:
- artykułów naukowych i popularnonaukowych - do 12-13 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (1 strona odpowiada ok. 1860 znakom);
- tekstów o charakterze poradniczym - metodycznym opartych o osobiste doświadczenia zawodowe - do 7 stron;
- recenzji - do 5 stron;
- relacji do działu "Kronika" - do 4 stron.

Na końcu artykułu należy zamieścić krótkie streszczenie (maksymalnie do 1/3 strony znormalizowanego maszynopisu) oraz wykaz słów kluczowych, a także informację o autorze (tytuł, stopień naukowy, zajmowane stanowisko, miejsce pracy). Najpóźniej po zakwalifikowaniu artykułu do druku wymagane jest nadesłanie tłumaczenia tytułu, streszczenia i słów kluczowych w języku angielskim. Stanowi to warunek opublikowania artykułu. Streszczenia w języku angielskim publikowane są w czasopiśmie i na stronie internetowej (www.weakapit.pl), na której zamieszczona jest też ich wersja w języku polskim.

Prosimy o przygotowanie publikacji w edytorze tekstów Word dla Windows z zastosowaniem następujących zasad: rozmiar czcionki - 12 punktów; krój pisma Times New Roman CE; tytuł oraz śródtytuły z wyrównaniem do lewego marginesu (pogrubione); użycie dużych liter zgodnie z zasadami określonymi w Słowniku ortograficznym; nie należy używać spacji do wyrównywania układu tekstu; przyimków, łączników, spójników itp. nie należy przenosić do następnego wiersza (szczegółowe informacje tutaj).

Informujemy, że nie wysyłamy potwierdzenia otrzymania artykułów i recenzji. Duża ilość wpływających tekstów, szczupłe siły redakcji działającej w dużej mierze społecznie oraz rosnące koszty korespondencji uniemożliwiają nam z wywiązywania się z tej powinności, za co wszystkich potencjalnych Autorów przepraszamy. Staramy się odpowiadać na zapytania o losy tekstów nadsyłane listami elektronicznymi, jednak jesteśmy w stanie rzeczowo odpowiedzieć najwcześniej po 2-3 miesiącach od otrzymania danego materiału (jest to min. czasu potrzebnego na uzyskanie recenzji danego teksty).

 najnowszy numer    redakcja    archiwum    historia   prenumerata    kup numer archiwalny  

 informacje dla autorów     w kolejnych numerach     reklama w czasopiśmie

Reklama:
    Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl